Tuesday, January 19, 2010

Komunikaziorako tresna berriak

Juan Jose Haroren blogetik abiatuta, kontzeptu mapa argigarri bat topatu dut, tresna berriok ulertzeko eta antolatzeko: giza software diren heinean:
  • informazioa eskuratzeko
  • edukiak sortzeko eta argitaratzeko edo/ta
  • komunikatzeko balio dezakete
Kontzeptu mapak irudi bat eransten du, argigarria geratatzen dena: ez da egia?

No comments: