Thursday, March 11, 2010

Identidad digital y proteccion de datos

Pedro Alberto Gonzalez de la agencia vasca de proteccion de datos comparte su conocimiento, experiencia y visión de los usos de internet en el JEDi

Wednesday, March 10, 2010

Eskola 2.0: bidea hleburu?

Eitbko egoitza digitalean Eskola 2.0ren ekitaldi erraldoi bat antolatu da.
Prentsa oharra lehenagotik idatzita zegoela ematen du: joango zen irakasle kopurua, esango ziren gauzak, egingo zirenak...
Eskola ulertzeko modu berri honetan, aldiz, garrantzitsuena zera da: erabiltzaileak egiten, pentsatzen eta jartzen duena.
Eta ekitaldi honetan badirudi, bidea helburu izan dela; nire uste apalean, komunika-bidean agertzea izan da helburu; eta ez jendearen inplikazioa, konplizitatea bilatzea...
Horrela ezbalitz, gustura berridatziko nuke esan dudan hau.

ESKOLA 2.0: JARRERA BERRI BAT
Baina orain arte, ikus-entzun dudanagatik, prentsan agertzeko ohar bat, telebista agertzeko bideo baten figuranteak baino ez direla behar ematen du. Eskola berriaren sortzerabiltzaileak jarrera aktiboagoa izan nahi/behar dute. Eta hori gauzatzeko bideak ireki behar dira. Hala bedi!