Tuesday, February 28, 2006

IKTak espazio komunikatiboan


IKTak ikuspegi xinple batekin begiratzen dira sarri askotan.
Arrazoi bat izan daiteke gehien bat teknologiaren aurrerapena ardatz moduan hartzen delako.
Eta gutxienez beste bi bektore kontutan hartu behar dira: Informazioa eta Komunikazioa.
Nolabait esteko:
* informazioa teknologiarekin batera karratu bat osatzen dute, eta irudikatuko dudan esapzioaren oinarria dira.
* Komunikazioak gorputza ematen dio espazio honi: eta ezagutza sortzeko (eta konpartitzeko) bidea ireki.
Ez duzu uste horrela denik?

Wednesday, February 22, 2006

Heziketa eredua eta Komunikazio modua

Kaplun aita-semeak oso argi azlatzen dute eredu komunikatiboa eta hezitzailea estuki lotuda daudela. Eta irudi xume batez adierazten dute honela:
1. badaude transmisioan bakarrik zentratzen diren eredu komunikatibo eta hezitzaileak. Edukiak dakienarengadik, ez dakienera pasatzean dago gakoa. Freirek Irakaskuntza bankarioa deitzen zuen modu hau.
2. badago teoria konduktista jarraituz, estimulu egokiak programatuz,efekto zuzenak eta zehatzak lortu nahi dituen eredu komunikatiboa eta hezitzailea. Kasu honetan feed-back edo atzera elikadura garrantzitsua da, bilatutako erantzuna lortzen den ala ez jakiteko
3. Baina Mario eta Gabriel Kaplunek proposatzen duten erdua kritiko dialogikoa da, pertsonaren eta gizartearen eraikuntzan oinarritutako ikasketen alde aldarria eginez. Beraientzat prozesua eta eraikuntza kolektiboa ezinbestekoak dira ikasketak esanguratsuak izateko.Honela Vigostkyren teoria pedagogikoak, komunikazioaren mundura aplikatzen dituzte. Eta lortu nahi duten eredu komunikatiboan igorlea eta hartzailea baino, Eme-Rec izeneko "emeseur-recepteur" bat bihurtzen da pertsona.