Tuesday, February 28, 2006

IKTak espazio komunikatiboan


IKTak ikuspegi xinple batekin begiratzen dira sarri askotan.
Arrazoi bat izan daiteke gehien bat teknologiaren aurrerapena ardatz moduan hartzen delako.
Eta gutxienez beste bi bektore kontutan hartu behar dira: Informazioa eta Komunikazioa.
Nolabait esteko:
* informazioa teknologiarekin batera karratu bat osatzen dute, eta irudikatuko dudan esapzioaren oinarria dira.
* Komunikazioak gorputza ematen dio espazio honi: eta ezagutza sortzeko (eta konpartitzeko) bidea ireki.
Ez duzu uste horrela denik?

No comments: